Liitu kohe kuumaksuga

Kuumakse kasutamiseks on Sul vaja pangakaarti millel on lubatud internetimaksed. Kuumakse 19,70 eurot võetakse Sinu (ettevõtte) pangakaardilt automaatselt igal kuul samal kuupäeval kui on Sinu liitumise päev. Peale igat makset saadetakse Sulle automaatselt selle kohta arve. Ebaõnnestunud makse korral katkestame liikmelisuse. Samuti saad meile igal ajal teada anda soovist liikmelisus katkestada - tagastame Sulle viimase 14 päeva jooksul tehtud makse ning tühistame tulevased maksed.

Jah, jätkame kuumaksega
Liitu kohe aastamaksuga
Liitu kohe kuumaksuga

Kuumakse kasutamiseks on Sul vaja pangakaarti millel on lubatud internetimaksed. Kuumakse 19,70 eurot võetakse Sinu (ettevõtte) pangakaardilt automaatselt igal kuul samal kuupäeval kui on Sinu liitumise päev. Peale igat makset saadetakse Sulle automaatselt selle kohta arve. Ebaõnnestunud makse korral katkestame liikmelisuse. Samuti saad meile igal ajal teada anda soovist liikmelisus katkestada - tagastame Sulle viimase 14 päeva jooksul tehtud makse ning tühistame tulevased maksed.

Jah, jätkame kuumaksega
Liitu kohe aastamaksuga
Jah, ma tahan õppida Peetrilt kuumaksuga

Kuumakse kasutamiseks on Sul vaja pangakaarti millel on lubatud internetimaksed. Kuumakse 19,70 eurot võetakse Sinu (ettevõtte) pangakaardilt automaatselt igal kuul samal kuupäeval kui on Sinu liitumise päev. Peale igat makset saadetakse Sulle automaatselt selle kohta arve. Ebaõnnestunud makse korral katkestame liikmelisuse. Samuti saad meile igal ajal teada anda soovist liikmelisus katkestada - tagastame Sulle viimase 14 päeva jooksul tehtud makse ning tühistame tulevased maksed.

Jah, jätkame kuumaksega
Jah, ma tahan õppida Peetrilt aastamaksuga

Viga... vajalik info on puudu.

Palun jätka avalehel...